• bilgi@istesivas.com

HABER DETAYI

12 Ocak 2022 00:09

MÜJDE SİVAS CAZİBE MERKEZİ KAPSAMINA ALINDI.

MÜJDE SİVAS CAZİBE MERKEZİ KAPSAMINA ALINDI.

Uzun yıllardır verilen bir mücadele idi, Sivas’ın teşvik kapsamına alınması. Başta Sivaslı Vekiller, Valilik, Belediye ve STSO odasının ortak mücadelesi sonunda 2021 yılının son günlerinde Sivas Nuri Demirağ organize sanayi bölgesini kapsayan cazibe merkezine kabulü  müjdesi geldi…  40 bin kişiye iş imkanı hedefi ile yeni yıla bu müjde ile giren Sivas’ta moraller oldukça yüksekti. Peki nedir mi bu cazibe merkezi isterseniz şöyle bir göz atalım.

CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMI

                Bilindiği üzere, 02.01.20121 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamında yatırımların desteklenmesi öngörülmüş ve bu karar 25.01.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Başlangıçta bu kapsamda desteklenecek 23 il arasında Sivas ili bulunmamaktaydı. Ancak, 28.12.2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararı ile “Cazibe Merkezleri Programı” kapsamındaki iller arasına Sivas ilimizde dahil edilerek bu sayı 24’e ulaşmıştır. Buna göre, Sivas Demirağ Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak imalat sanayi yatırımları da artık Cazibe Merkezleri programı kapsamına alınmıştır.

Söz konusu programın tanımı, kapsamı, yatırım konuları, desteklere başvuru ve yararlanma kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

 TANIM : Cazibe Merkezleri, nispeten az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracat artışı yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla, özel sektör yatırımlarını desteklemeye yönelik olarak uygulanacak programdır.

        KAPSAM : Bu program, İmalat sanayii ile çağrı merkezi ve veri merkezi yeni yatırım projeleri, İmalat sanayiinde yer alan yarım kalmış ya da yatırımı tamamlanarak işletme sermayesi yetersizliği nedeniyle işletmeye geçememiş veya kısmen geçmiş yahut başka sebeplerle faaliyet göstermeyen tesislerin yeniden ekonomiye kazandırılması için sağlanacak yatırım ve işletme dönemi desteklerini kapsar.

KAPSAMDAKİ 24 İL: Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkâri, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, SİVAS, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van

DESTEKLERDEN FAYDALANACAK YATIRIM KONULARI: Program, aşağıda yer alan tematik destek paketleri ve bu paketler kapsamında tanımlanan destek unsurlarından oluşur:

1) Yatırım ve Üretim Destek Paketi

2) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

3) Çağrı Merkezi Destek Paketi

4) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

 

1) Yatırım ve Üretim Destek Paketi  Danışmanlık Hizmeti Desteği (fizibilite, eğitim vs.)

 • Yatırım Yeri Tahsisi Desteği (YİKOB veya Özel İdare’den talep edilir. Öncelik OSB
 • Bina Yapımı Desteği (20 bin m2, 10 Milyon TL’ye kadar)
 • Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği (Bina desteği alan yatırımların yeni makine ve teçhizat için, ayrıca Çağrı Merkezleri için istihdam başına 4bin TL)
 • Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği (Bina desteği alan yatırımların dışındakiler. 1 yıl ödemesiz 4 yıl vadeli (yerli malı olursa 2 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli)

 2) Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi

 • Nakdi Taşıma Desteği (1 milyon TL’ye kadar taşıma, montaj masrafları)
 • Teşvik Desteği (4 üncü ve 5 inci bölge Sig. Prim. İşv. His. Desteği, 6. Bölge Sig. Prim. İşv. His. Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteği)
 • Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteği.
 • Yeni yatırımlar için; Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Danışmanlık Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

3) Çağrı Merkezi Destek Paketi

 • Bina Tahsisi Desteği
 • -Fiber İletişim Altyapısı Desteği (ilk kurulum maliyetleri)-
 • Personel Eğitim Desteği (maksimum 2.500TL/personel)
 • Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği, Bina Yapımı Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

 4) Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi

 • Enerji Desteği (aylık elektrik enerjisi giderlerinin KDV hariç yüzde otuzunun on yıl süreyle Hesaptan karşılanması)
 • Fiber İletişim Altyapısı Desteği (ilk kurulum maliyetleri)
 • Yatırım ve Üretim Destek Paketi kapsamındaki Yatırım Yeri Tahsisi Desteği ile Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği.

YARARLANMA ŞARTLARI

Karar kapsamında yatırımlar, aşağıda belirtilen şartları taşımaları kaydıyla desteklenebilir:

 • İmalat sanayiinde asgari sabit yatırım tutarının iki milyon Türk Lirası, asgari istihdamın ise otuz kişi olması gerekir.
 • Çağrı merkezi yeni yatırımları için asgari iki yüz kişilik istihdam ve hizmet sözleşmesi yapmış olma şartı aranır.
 • Veri merkezi yeni yatırımları için merkezin asgari beş bin metrekare beyaz alanı bulunması ve ANSI/TIA-942’ye göre TIER-3 veya üstü seviyede olması şartı aranır.
 • Üretim Tesisi Taşıma Destek Paketi, Bankaca taşınması uygun görülen tesislerin, asgari son iki yıl üretim faaliyetinin sürdürüldüğünün tespiti, bu Kararın yürürlüğe girmesini takip eden iki yıl içinde taşınılması ve taşındıktan sonra asgari iki yüz kişilik istihdamın taahhüt edilmesi şartı ile sağlanabilir.
 • Kredilendirilecek yatırımın asgari yüzde otuzunun öz kaynaklardan karşılanması zorunludur. Destekler, yatırımlar için gerekli öz kaynak ile orantılı olarak kullandırılır. Banka gerekli gördüğü hallerde öz kaynağın desteklerden önce yatırıma harcanmasını talep edebilir.
 • Organize sanayi bölgesi dışındaki imalat sanayii yatırımlarının altyapı giderleri Program kapsamındaki desteklerden karşılanmaz.

 

TEMİNAT

Program kapsamında sağlanacak Faizsiz Yatırım Kredisi Desteklerinde;

 • Bina Yapımı Desteği ile birlikte Faizsiz Yatırım Kredisi Desteği sağlanması halinde krediye konu makine teçhizat,
 • Bina Yapımı Desteğinden yararlanmaksızın gerçekleştirilen yatırımlarda, veri merkezleri yatırımları haricinde bina ile makine ve teçhizat, teminat olarak alınır; ayrıca ilave teminat alınmaz.
 • Binanın, yatırımcının organize sanayi bölgesindeki parseli üzerinde yapımı halinde, yatırım tamamlandıktan sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde 26 ncı madde hükümleri kapsamında işlem tesis edilerek destek geri alınır.
 • Binanın, üzerine irtifak hakkı tesis edilen arazi üzerinde yapılması halinde, yatırım tamamlanıp yatırımcının mülkiyet hakkını almasından sonra üzerinde Banka lehine ipotek tesis edilmesini teminen yatırımcıdan taahhütname alınır. Yatırımcının taahhüdünü yerine getirmemesi halinde işlem tesis edilerek destek geri alınır.

Veri Merkezi Yatırım ve Enerji Destek Paketi kapsamında kullandırılan kredilerde;

 • Arsa veya arazinin mülkiyetinin yatırımcıya ait olması halinde bina, makine ve teçhizat,
 • Arsa veya arazinin mülkiyetinin YIKOB veya İdareye ait olması halinde makine ve teçhizat, teminatın yüzde sekseni kabul edilir, ayrıca kredinin yüzde yirmisi için ilave teminat alınır.
 • -Faiz indirimli İşletme Kredisi Desteğinde, teminat proje bazında Banka tarafından belirlenir.

 

BAŞVURU

Başvurular, Bankanın belirleyeceği bilgi ve belgelerle Kalkınma Bankasına veya Bankaya iletilmek üzere Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofislerine yapılır.

 

DEĞERLENDİRME VE ÖNCELİK KRİTERLERİ

Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesinde Banka asgari aşağıdaki hususları dikkate alır:

 • Projenin optimum üretim veya hizmet ölçeğini sağlaması.
 • İllerde ve bölgelerde arz ve talep dengesi gözetilerek, yeni yatırımın atıl kapasite oluşturmaması.
 • Fizibilite ve proje değerlendirme raporuna göre yatırımın teknik, ekonomik ve mali yönden yapılabilir ve sürdürülebilir olması.
 • Yatırımcının yeterli mali güce sahip olması.

Başvuruların değerlendirilmesinde aşağıdaki kriterleri sağlayan yatırımlara öncelik verilir:

 • Yüksek istihdam sağlaması.
 • İthal ikamesi sağlayacak ürün üretilmesi.
 • İhracat potansiyelinin olması.
 • Yatırımın ileri-geri bağlantıları ile diğer alt sektörleri tetikleyecek nitelikte olması.
 • Ar-Ge ve yenilik içermesi.
 • Yerli makine ve teçhizat veya yerli teknoloji kullanılması.
 • Yatırımcının destekten faydalanmasını talep ettiği yatırım konusunda tecrübesi veya kurumsal kapasitesi olması.
 • İmalat sanayii için yatırımın organize sanayi bölgesinde yapılması.

 

İsteSivas sanayi editörü
Ünsal ARTUR

HABERE YORUM YAP

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.